EDITA
CIDOB
Elisabets, 12, 08001
Barcelona
www.cidob.org

DISTRIBUEIX
Edicions Bellaterra, S.L.
Navas de Tolosa, 289
bis, 08026 Barcelona
www.ed-bellaterra.com

ISSN: 1133-2743 (edició impresa)
E-ISSN: 2014-0703
ISBN: 978-84-18977-04-6
Dipòsit legal: B 17027-2022

Equip de Treball

Edició d’octubre de 2023

Coordinació
Francesc Fàbregues
Oriol Farrés

Consell de Redacció
Pol Morillas
Anna Busquets
Carme Colomina
Blanca Garcés Mascareñas
Anna Estrada
Elisabet Mañé
Cristina Serrano

Investigadors participants
Anna Ayuso
Pol Bargués
Moussa Bourekba
Agustí Fernández de Losada
Marta Galceran-Vercher
Ricardo Martínez

Documentació
Sílvia Serrano

Col·laboradors en els Annexes
Naroa Gatell

Traduccions
Maria Gené
Yago Mellado
Marta Roigé
Josep Sarret

Disseny i maquetació
Joan Antoni Balcells

Correcció
David Noguera
Marta Roigé

Comunicació i difusió
Esther Masclans
Cristina Serrano

Impressió
QP Print Global Services

© CIDOB edicions
Elisabets, 12 – 08001 Barcelona
Tel. (34) 93 302 64 95
Fax (34) 93 302 21 18
ISSN: 1133-2743 • E-ISSN: 2014-5950

Patronat del CIDOB

Patronos:

Roger Albinyana
Jordi Bacaria
Aurora Catà
Alejandro Colldefors
Gabriel Colomé
Mercè Conesa
Antón Costas
Dolors Folch
Jacint Jordana
Marta Lacambra
Pastora Martínez
Albert Roca
Felip Roca
Anna Terrón
Lluís Torner
Joan Manuel Tresserras

L’anuari també es troba disponible en versió paper.

Preu de venda (còpia impresa): 20 euros

Per tal d’adquirir-ne un exemplar, preguem es posi en contacte amb nosaltres mitjançant el formularide contacte.

Les opinions expressades a l’Anuari Internacional CIDOB representen exclusivament les dels seus autors i autores i poden no coincidir amb les del CIDOB.